ให้เข่าคอนโดโพลิแทน รีฟ ( Politan Rive),สะพานพระนั่งเกล้า,ขนาด 25 ตร.ม.,9,000 บาท/เดือน

โทร. 095-8393619
Categories: ,