ขายโกดัง โรงงาน พื้นที่ 421.5 ตารางวา ถนนสุขสวัสดิ์ พร้อมใบ ร.ง

โทร. 095-8393619